Уцитавање

Културни  центар "Младост" Футог
Установа за културу и образовање

Адреса
Цара Лазара 42, 21410 Футог

Централа
060 320 56 13 Filmski program
060 320 56 00 Večernja scena
060 320 56 15 Dečja scena

Факс

Благајна
060 320 56 05

 

Web адреса
kcfutog.rs

e-mail
blagajnakcfutog@gmail.com

Шифра делатности
90.03
Матични број
08070903
Порески број
101640928